Usunięcie z umowy kredytowej WIBOR-u

Jeszcze kilka miesięcy temu WIBOR był pojęciem, o którym można było usłyszeć stosunkowo rzadko. Obecnie pojawia się on regularnie zarówno w mediach, jak i w prywatnych osobach. Zainteresowanie WIBOR-em zaczęło rosnąć wraz z podnoszeniem stóp procentowych przez NBP, gdyż spowodowało to wzrost płaconych przez wielu kredytobiorców rat. Unieważnienie WIBOR-u jest zagadnieniem, którym interesuje się mnóstwo osób.

Co dla kredytobiorców oznacza unieważnienie WIBOR-u?

Unieważnienie WIBOR-u jest możliwe tylko na drodze postępowania sądowego. Pozew do sądu może złożyć każda osoba, która uważa, że zapis w umowie kredytowej odnoszący się do tego wskaźnika jest nieuczciwy. Jeżeli sąd podejmie decyzję o jego unieważnieniu, na odsetkową ratę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem udzielonego przez bank w polskiej walucie będzie składała wyłącznie pobierana przez bank marża. W efekcie rata kredytu powinna się zmniejszyć, a jego całkowity koszt będzie niższy. Nadpłacone raty będą musiały został zwrócone kredytobiorcy.

You May Also Like