Blaski i cienie pozwów zbiorowych w sprawach o WIBOR

Istnieją takie kategorie spraw sądowych, w których pozwy zbiorowe mogą być doskonałym rozwiązaniem. Czy z taką sytuacją mamy do czynienia także wtedy, gdy naszym celem jest unieważnienie WIBOR? Opinie prawników na ten temat nie są jednoznaczne.

Potencjalne problemy

Jednym z największych wyzwań pozwów zbiorowych jest oparcie wszystkich roszczeń na tej samej podstawie faktycznej. W przypadku WIBOR nie jest to wcale proste. Owszem, banki często manipulowały przy tym wskaźniku, nie zawsze jednak podejmowały takie same działania. Nie bez znaczenia jest i to, że sam pozew nie jest rozpatrywany tak szybko, jak pozwy indywidualne. Osoby składające pozwy zbiorowe WIBOR często argumentują to oszczędnościami. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy wspomniane oszczędności są na tyle istotne, aby koncentrować się jedynie na nich, gdy liczą się też inne kwestie. Tu warto przypomnieć i o tym, że nawet wygrana może nie być tak korzystna, jak przy pozwie indywidualnym, bo każdy z wnioskodawców otrzyma taki sam rodzaj odszkodowania.

You May Also Like